Onafhankelijke informatie & betrouwbare reviews

Oorontsteking (otitis) bij konijnen

Als mens kunnen we veel ongemak ervaren van een oorontsteking, maar voor een konijn is het ook niet bepaald een pretje. Het is zelfs mogelijk dat het konijn blijvende problemen overhoudt aan een oorontsteking. Daarom is het van groot belang dat je als baasje alert bent op de symptomen van otitis, zoals een oorontsteking ook wel genoemd wordt. Dierenartsbezoek is noodzakelijk, en een consequent uitgevoerde behandeling ook. Dit geldt overigens ook voor kleinere knaagdieren zoals ratten en muizen.

Drie soorten oorontsteking

Het oor van je konijn kent drie onderdelen die afzonderlijk ontstoken kunnen raken. Om te beginnen is dat de uitwendige gehoorgang, ook wel ‘externa’ genoemd. Bij otitis externa is de gehoorgang aan de buitenkant van het trommelvlies ontstoken. Zo’n ontsteking is het makkelijkst met het oog waar te nemen. Zit de ontsteking net achter het trommelvlies, dan spreken we over otitis media, een ontsteking van het middenoor. Verder naar binnen zit het binnenoor, ofwel interna. Otitis interna is een ontsteking die erg diep in het oor zit. Vaak zijn bij zo’n binnenoorsteking zenuwen betrokken, wat het extra vervelend en schadelijk maakt.

Hoe krijgt een konijn oorontsteking?

Otitis is doorgaans het gevolg van een bacteriële infectie, in het bijzonder door de bacterie Pasteurella multocida. Vaak gebeurt dit van binnenuit, door de buis van Eustachius, waardoor het middenoor bereikt kan worden. Dit is echter niet altijd de manier waarop otitis media ontstaat; het kan ook gebeuren als gevolg van otitis externa. Dan gaat de ontsteking door het trommelvlies naar binnen. Gelukkig gebeurt dit bij konijnen maar weinig. Otitis interna, binnenoorontsteking dus, wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een middenoorontsteking die verder naar binnen doorslaat.

Is er een verband tussen hangoren en oorontsteking?

Ieder konijn kan een oorontsteking ontwikkelen, maar hangoren vergroten wel het risico op otitis externa. Dit komt omdat de gehoorgang van het konijn door de hangende oren wat dichtgedrukt wordt. Konijnen hebben een relatief lange gehoorgang en produceren daardoor behoorlijk wat oorsmeer. Dit moet een weg naar buiten kunnen vinden om het oor schoon te houden. Met een deels dichtgedrukte gehoorgang wordt dit proces bemoeilijkt. De oorontsteking die als gevolg hiervan kan ontstaan aan de uitwendige gehoorgang is niet een klassieke, bacteriële otitis externa en kan voorkomen worden door de oren van je konijn regelmatig schoon te maken. Hier kun je een zalf voor gebruiken die het oorsmeer wat verdunt.

Kunnen mijten oorontsteking veroorzaken bij een konijn?

Ook mijten kunnen voor otitis externa zorgen bij een konijn. Dit noemen we dan ‘oorschurft’. Helaas is dit een veel voorkomende oorzaak voor deze vorm van oorontsteking bij konijnen.

Wat zijn de symptomen van oorontsteking bij konijnen?

Het is mogelijk dat een konijn geen symptomen vertoont maar toch een oorontsteking heeft, maar zoals eerder gezegd kan hij er juist ook veel last van hebben. Het mogelijk dat het oor van het konijn rood wordt en er pus uitkomt. Wees ook alert op verminderde gehoorfunctie: merk je dat je konijn niet meer zo goed hoort, dan kan dit wijzen op een oorontsteking. Schudden met de kop en veel krabben aan het oor zijn ook tekenen die kunnen wijzen op otitis. Heeft het konijn veel pijn, dan kan het zijn dat hij minder wil eten. In zeldzame gevallen kan ook een bult onder het oor en vlak achter het oog waar te nemen zijn. Dit kan echter ook wijzen op andere aandoeningen. In ernstige gevallen van otitis interna kan het konijn scheel gaan kijken en last krijgen van evenwichtsstoornissen. Dit gebeurt maar zelden, maar het zijn wel ernstige symptomen.

Hoe wordt de diagnose otitis bij een konijn gesteld?

Oorontstekingen kunnen erg naar en hardnekkig zijn, en ook snel erger worden. Ga dus zo snel mogelijk naar de dierenarts wanneer je vermoedt dat er iets aan de hand is. Ben je toevallig voor iets anders bij de dierenarts, vraag dan altijd even of deze even voor de zekerheid de oren van je konijn wil controleren. Hoe eerder de diagnose gesteld worden, hoe makkelijker de oorontsteking te behandelen is. Om de diagnose te kunnen stellen, kijkt de dierenarts met een lampje in het oor van het konijn. Neemt deze pus waar in het oor, dan is de diagnose automatisch otitis. Zit de gehoorgang verstopt, dan ontstaat er een bultje aan de oorbasis waardoor de dierenarts tot dezelfde conclusie kan komen.

Hoe wordt oorontsteking bij konijnen behandeld?

De eerste handeling die moet plaatsvinden om de oorontsteking te behandelen, is het schoonmaken van het oor van het konijn. Dit gebeurt doorgaans door de gehoorgang te spoelen. Dit is nodig om de medicijnen goed hun werk te kunnen laten doen. Je kunt dan namelijk zalf in het oor gaan spuiten. Deze krijg je van de dierenarts en moet je één tot twee keer per dag aanbrengen. Vraag de dierenarts om dit voor te doen, zodat je het goed doet. Dit is niet een kwestie van een paar dagen. Vaak moet je dit weken consequent blijven doen om van de oorontsteking af te komen. Tussentijds moet je de dierenarts laten controleren hoe het ervoor staat. Te vroeg stoppen betekent dat de otitis weer opnieuw gaat oplaaien, laat de dierenarts bepalen wanneer de behandeling klaar is. Het kan helaas gebeuren dat de behandeling niet aanslaat. Dan moet er een operatie plaatsvinden waarbij de dierenarts het oor van het konijn opent. Zo kan alle pus eruit gespoeld worden. Het kan zijn dat jouw eigen dierenarts hier niet toe in staat is. Laat je dan doorverwijzen.

Is otitis bij konijnen te voorkomen?

Zoals eerder gezegd is het altijd goed om bij bezoeken aan de dierenarts voor de zekerheid ook de oren van je konijn te laten controleren. Doe dit zelf ook regelmatig. Is er sprake van veel oorsmeer, veeg het voorste deel dan weg met een doekje. Ga niet in het oor, ook niet met een wattenstaafje. Hiermee druk je de oorsmeer juist aan, waardoor je de kans op een ontsteking vergroot. Wees verder vooral alert op eventuele symptomen om erger te voorkomen.

Is een dierenverzekering handig?

Een oorontsteking bij je konijn kan leiden tot veel controleafspraken bij de dierenarts en langdurige behandeling. In ergste geval behoort een operatie tot de mogelijkheden. Om op zo’n moment niet opeens met hoge dierenartskosten geconfronteerd te worden, kun je nu al kiezen voor het afsluiten van een dierenverzekering voor je konijn. Dit kan bij figopet. Je betaal dan een maandelijkse premie voor de konijnenverzekering, en kunt dan dierenartsrekeningen declareren om ze (ten dele) terugbetaald te krijgen.

4,2 / 10 stemmen