Onafhankelijke informatie & betrouwbare reviews

Myiasis (madenziekte) bij je konijn

In de warmere zomermaanden is het extra belangrijk om de hygiëne van je konijn en zijn leefomgeving goed op peil te houden. Vliegen komen af op aangekoekte ontlasting, ontstekingen aan de huid van je konijn en vieze luchtjes. De groene vleesvlieg kan voor grote problemen zorgen, omdat deze eitjes legt op de vieze plekken die resulteren in maden de huid van je konijn aanvreten. Dit zorgt voor veel pijn bij het konijn, en kan in het uiterste geval zelfs tot het overlijden van het dier leiden.

Hoe wordt myiasis of madenziekte veroorzaakt bij een konijn?

Myiasis of madenziekte wordt veroorzaakt door de groene vleesvlieg, ook wel de Lucilia sericata genoemd. Deze komt af op konijnen met een vieze kont, waar de huid aan het ontsteken is. Daar legt de vlieg eitjes op, en dit worden vervolgens maden. Dit kan ook gebeuren bij andere plekken waar vieze haren zijn, of als er sprake is van een ontsteking is zoals bij urinebrand. De geur van een ontstoken huid trekt de vliegen aan. De maden die uit de vliegeneitjes ontstaan kunnen tot wel 1 centimeter lang worden. Deze maden kruipen onder de besmeurde haren van het konijn en richten daar flinke schade aan de huid aan. Ze ontvellen de huid en kunnen zelfs gaten in de huid veroorzaken. Zo kunnen er flinke wonden ontstaan.

Hoe ontstaat een vieze poepkont?

Aangekoekte poep aan de kont van het konijn betreft vaak geen diarree, maar is doorgaans het gevolg van verkeerde voeding. Een konijn kan twee soorten keutels produceren: normale keutels en blindedarmkeutels. Blindedarmkeutels zijn vaak het gevolg van het geven van teveel konijnenvoer. Het zijn erg zachte en plakkerige keutels die makkelijk in de vacht blijven hangen. Daarom moet een konijn zijn blindedarmkeutels opeten. Doet hij dit niet, dan blijft zijn achterkant vies en ontstaat daarmee een doelwit voor de vleesvlieg.

Hoe kun je myiasis of madenziekte bij je konijn voorkomen?

Om myiasis of madenziekte te voorkomen, moet je te allen tijde aandacht besteden aan de hygiëne van het konijn en zijn hok. Verschoon de poep- en plasplekken in het konijnenhok minimaal 1 keer per dag. Let er goed op dat de haren van de vacht van je konijn niet vies en aangekoekt zijn en dat er geen ontstoken plekken op de huid zijn. Wees er bewust van dat als dit wel het geval is en blijft, dit voor problemen kan zorgen. Vooral in de warmere periodes van het jaar, wanneer de vleesvlieg welig tiert. Zie je een vleesvlieg, dood deze dan. Zijn er wel al maden aanwezig op de huid van het konijn, pluk deze dan met een pincet weg en ga zo snel mogelijk naar de dierenarts. Verder heeft een konijn per dag 20 gram voer nodig per kilogram lichaamsgewicht, en daarnaast een ongelimiteerde voorraad hooi. Geef niet meer voer dan nodig, want dan voed je de kans op myiasis. Verder kun je ook ter preventie het middel Nomyiasis sprayen op het konijn. Ook het middel Stronghold heeft een preventieve werking heeft tegen myiasis. Je doet er verstandig aan om dit gedurende de risicoperiode één keer per 3 tot 4 weken aan te brengen bij je konijn.

Hoe wordt myasis behandeld?

Neem je maden en/of gaatjes in de huid van je konijn waar, ga dan meteen met het dier naar de dierenarts. Een konijn met myiasis kan onder sedatie door de dierenarts behandeld worden. Wanneer het konijn onder zeil is, worden zijn haren zoveel mogelijk weggeschoren. Dan worden alle maden met een pincet van de ontstoken huid verwijderd. Wanneer deze weg zijn, wordt de aangekoekte poep weggewassen en de ontstoken huid schoongemaakt. Het kan zo zijn dat er gaten in de huid opgeschoond en gehecht moeten worden. Verder krijgt het konijn pijnstilling en antibiotica. Ook kan het konijn nog ingesprayd worden met Noyiasis om eventuele resterende maden te doden. Dit middel helpt ook om vliegen af te schrikken. Daarom kan het ook preventief gebruikt worden.

Is een dierenverzekering handig?

Hulp van de dierenarts kan noodzakelijk zijn in het geval van madenziekte bij je konijn. Het konijn moet madenvrij gemaakt worden en behandeld worden met pijnstilling en antibiotica. Dit zijn uitgaven waar je op dat moment plotseling voor komt te staan. Met een dierenverzekering spreid je de medische kosten van je huisdier, omdat je een maandelijkse premie betaalt. De dierenartsrekeningen kun je vervolgens declareren en (ten dele) terugbetaald krijgen.