Onafhankelijke informatie & betrouwbare reviews

Huidschimmel bij je konijn

Net als wij mensen kunnen konijn een schimmel oplopen die voor een huidschimmelinfectie zorgt. Dit is geen dodelijke aandoening, maar het is wel vervelend. Daarom is behandeling van belang wanneer je symptomen waarneemt, evenals preventieve maatregelen. Pas goed op wanneer je vermoed dat jouw konijn een huidschimmelinfectie heeft, want ook jijzelf kunt besmet raken met de schimmel. Lees hier meer over huidschimmel bij je konijn.

Wat is huidschimmel?

Het is de schimmel Trichophyton mentagrophytes die in de meeste gevallen huidschimmel veroorzaakt bij konijnen. Deze schimmel kan zonder klinische klachten in de vacht voorkomen, maar hij kan ook de buitenste huidlaag en dieper gelegen zaken zoals haarzakjes en haarschachten aantasten. Contact met honden of katten kan een besmetting met de schimmel Microsporum canis opleveren, die ook huidschimmel kan veroorzaken bij een konijn. Beide schimmels kunnen ook bij mensen een infectie veroorzaken wanneer deze ermee in aanraking komen.

Wat zijn symptomen van huidschimmel bij een konijn?

Schimmels kunnen schilfers en wondjes rondom de kop van het konijn veroorzaken. Deze breiden zich dan langzaam uit naar de poten en in veel gevallen ook de teennagels. Deze wondjes zijn rood en verheven met droge korsten erop. Het konijn ervaart er jeuk van, hoewel dit vaak niet heel ernstig is. Desondanks kunnen de wonden toch tot kale plekken in de vacht leiden. Het is mogelijk dat er secundaire bacteriële infecties ontstaan die de symptomen heviger kunnen maken.

Hoe raakt een konijn besmet met huidschimmel?

De afweer van een konijn is bepalend voor de gevolgen van de aanwezigheid van een schimmel in de vacht. Bij een gezond konijn met een adequate afweer krijgt de schimmel geen kans om een huidschimmelinfectie te veroorzaken. Stress of een onderliggende ziekte kunnen echter voor een afname van de immuniteit zorgen, waardoor er alsnog een huidschimmelinfectie kan ontstaan. De schimmel kan worden overgedragen door onderling contact tussen konijnen, maar ook door contact met honden of katten. Vaak is het zo dat een konijn bij aanschaf de schimmel al bij zich draagt.

Hoe wordt de diagnose huidschimmel gesteld?

De eerder genoemde symptomen zullen bij de dierenarts al de vermoedens van een huidschimmelinfectie opwekken. Helaas is het zo dat met het gebruik van een fluorescente lamp de schimmel vaak niet te vinden is. Daarom wordt vaak gekozen voor een schimmelkweek. Hierbij kan het dagen tot weken duren voordat een conclusie getrokken kan worden. Microscopisch onderzoek is ook een mogelijkheid om schimmelsporen aan te tonen.

Hoe wordt huidschimmel bij een konijn behandeld?

Een medicijnenkuur is de meest gebruikte behandeling voor huidschimmel bij konijnen. Hierbij moet tweemaal daags het middel griseofulvine in de bek toegediend worden. Deze behandeling kan lang duren en wordt het liefst na het verdwijnen van de symptomen nog twee doorgezet. Daarnaast is plaatselijke behandeling ook mogelijk met behulp van een antischimmelcrème, waarin de middelen intraconazol, miconazol of clotrimazol als werkzame stof zitten. Natuurlijk is het ook van groot belang dat het hok en de omgeving daarvan goed gereinigd worden om terugkeer te voorkomen. Hierbij moet je voorzichtig te werk gaan, want de schimmel is ook besmettelijk voor de mens.

Wat is de prognose bij huidschimmel bij een konijn?

De prognose bij huidschimmel bij een konijn hangt af van de aard van de klachten. Is er sprake van de aanwezigheid van een onderliggende ziekte die de afweer verminderd, dan is er kans op terugkeer van de huidschimmel. Wanneer geen sprake is van een onderliggende ziekte, dan is de prognose goed wanneer een adequate behandeling geboden wordt.

Hoe kan ik een huidschimmelinfectie bij mijn konijn voorkomen?

Je kunt in sommige gevallen niet voorkomen dat je konijn de schimmel bij zich draagt, omdat de overdracht hiervan al voor de aanschaf gebeurd kan zijn. Het is zaak om het hok en de omgeving daarvan goed schoon te houden. Contact met honden of katten moet vermeden worden. Het vermijden van contact met andere konijnen kan lastiger zijn, omdat ze vaak een hok delen. Een goede gezondheid kan een huidschimmelinfectie voorkomen. Daarom is het van belang dat je de gezondheid van je konijn goed in de gaten houdt en bij enige twijfel met het konijn naar de dierenarts gaat.

Is een dierenverzekering handig?

Zowel bij het behandelen van een huidschimmelinfectie bij je konijn als het voorkomen daarvan is contact met de dierenarts van belang. Dit veroorzaakt natuurlijk kosten. Om deze kosten te spreiden kun je een dierenverzekering afsluiten waarbij je een maandelijkse premie betaalt. De dierenartsrekeningen kun je dan indienen bij je verzekeraar. Je krijgt het bedrag dan (ten dele) vergoed. Houd er wel rekening mee dat kosten die verband houden met aandoeningen die al aanwezig waren op het moment van het afsluiten van de verzekering niet vergoed worden.

4,8 / 5 stemmen